Piagam Pelanggan

Kami bertanggungjawab memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan serta layanan adil dan saksama. Dengan itu kami berjanji:

Unit Status Bumiputra

 • Mengeluarkan sijil penyertaan kursus kontraktor dalam masa tiga (3) minggu selepas kursus diadakan.
 • Mengeluarkan Sijil Pendaftaran dan Pengiktirafan Status Bumiputera dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh permohonan baru diterima dengan syarat dokumen-dokumen diperlukan lengkap.
 • Mengeluarkan Sijil Pembaharuan Pendaftaran dan Pengiktirafan Status Bumiputera dalam tempoh tiga (3) minggu dari tarikh permohonan dengan syarat dokumen-dokumen diperlukan lengkap.

Unit 3P

 • Menyediakan dan mengeluar minit mesyuarat dalam tempoh seminggu.
 • Menghasilkan penyelidikan dan perancangan untuk memenuhi keperluan "Stakeholder" dan pelanggan dalam tempoh seperti berikut:
  • Mengurus dan menyediakan kajian yang melibatkan pakar runding bergantung kepada tempoh yang dinyatakan dalam terma kontrak.
  • Memberikan apa-apa cadangan, laporan, minit dan memorandum dalam tempoh tujuh (7) hari.

Kumpulan Sokongan IT (KSIT)

 • Menyelesaikan masalah teknikal berkaitan ICT yang diterima dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dengan syarat perkakasan dan peralatan yang diperlukan adalah tersedia dan boleh digunakan.
 • Menyediakan minit mesyuarat utama yang diurus setiakan oleh bahagian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mesyuarat diadakan.

Bahagian Perkhidmatan Korporat

Sesungguhnya kami kakitangan Bahagian Perkhidmatan Korporat, Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat akan sentiasa komited untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan kepada pelanggan.

Selaras dengan dasar sumber manusia sektor awam, kami dengan penuh tekad dan iltizam berikrar akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan: -
 

 • Memastikan urusan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen dan pelanjutan tempoh percubaan semua kakitangan kementerian disempurnakan dalam tempoh 21 hari selepas permohonan diterima.
 • Menguruskan persediaan awal program latihan dalaman (in-house) yang berjadual sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum bermula.
 • Menyediakan minit-minit mesyuarat yang dikendalikan dan diedarkan dalam tempoh 3 hari bekerja.
 • Mengurus kes-kes tatatertib dan kenaikan pangkat/pemangkuan dalam tempoh 16 minggu. 
 • Memastikan pembaikan peralatan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh aduan diterima.
 • Memastikan surat-surat yang diterima dari semua bahagian dipos dalam tempoh 1 hari dan surat-surat yang diterima melalui pos/fax/dengan tangan diedarkan pada hari yang sama. 
 • Memastikan panggilan telefon diterima dijawap tidak melebihi 3 deringan dan menggunakan sistem jawapan yang standard dan mesra pelanggan.
 • Memastikan baucer bayaran diselesaikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh invois diterima oleh kementerian.
 • Mengeluarkan waran udara dalam tempoh 5 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Memastikan tuntutan bil, tuntutan perjalanan dan tuntutan lebih masa diproses dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan yang lengkap diterima.

 

You are visitor no. :
 
Kementerian Pelajaran dan Inovasi
Aras Bawah, 6, 8 – 11 dan 13, Wisma Bandaraya, Jalan Masjid Lama, 88000 Kota Kinabalu.
Telefon : 088-288333 | Faks : 088-269071 | Emel: webmaster [dot] kpsktm [at] sabah [dot] gov [dot] my