Objektif

Objektif

  1. Menyedia prasarana yang lengkap dan saksama untuk pengaksesan maklumat melalui ICT.
  2. Memberi kesedaran tantang kepentingan ICT.
  3. Menjadikan komuniti setempat bukan saja celik ICT malah mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk memajukan kehidupan mereka.
  4. Memberikan khidmat nasihat serta bimbingan mengenai ICT dan nilai tambahan kepada kumpulan sasar.