Cara Memohon

Kemukakan surat permohonan ke alamat seperti berikut:

Setiausaha Tetap
Kementerian Penbangunan Sumber dan
Kemajuan Teknologi Maklumat
Tingkat 10, Wisma Bandaraya
88000 KOTA KINABALU

atau e-mel kepada:
kit.kpsktm@sabah.gov.my