Kriteria

Kriteria

Setiap kampung melalui JKKK dan Ketua Kampung (KK) adalah layak untuk memohon pengujudan e-Desa di tempat masing-masing. Kriteria asas adalah seperti berikut:

  1. Ada tanah rizab kampung atau tanah kerajaan dengan keluasan tapak tanah adalah sekurang-kurangnya 1/2 ekar hingga 2 ekar. Tanah ini akan diwartakan kepada KPSKTM.
  2. Sekurang-kurangnya mempunyai prasarana asas seperti air, elektrik dan jalan raya.
  3. Tapak terletak secara strategik.
  4. Minat yang tinggi oleh orang kampung.