Komponen

Komponen

  • Penyediaan infrastruktur telecenter iaitu bangunan pintar yang lengkap dengan peralatan ICT terkini termasuk kemudahan akses internet.
  • Aktiviti-aktiviti pembangunan modal insan berasaskan ICT ke arah ekonomi yang berasaskan k-ekonomi.