Polisi Hak Cipta

Semua bahan dalam laman web ini termasuk kandungan, maklumat, teks, imej, grafik, aplikasi, fail suara, fail video, susunan struktur, kod sumber serta semua aspek yang lain adalah hak cipta Kementerian Pelajaran dan Inovasi kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tidak ada mana-mana bahagian dalam laman web ini akan diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiar, dipamer, dihasilkan semula, diterbit, dilesen, dipindah, dijual atau diperdagang dengan apa cara sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih pihak Kementerian Pelajaran dan Inovasi.

You are visitor no. :
 
Kementerian Pelajaran dan Inovasi
Aras Bawah, 6, 8 – 11 dan 13, Wisma Bandaraya, Jalan Masjid Lama, 88000 Kota Kinabalu.
Telefon : 088-288333 | Faks : 088-269071 | Emel: webmaster [dot] kpsktm [at] sabah [dot] gov [dot] my